Dôležitý oznam!

Všetky dôležité informácie nájdete na novom webovom sídle Spojenej školy, Rosinská cetsa 4, Žilina

ssrosza.edupage.org

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina
    Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
  • 041/5004408, 5004410

Fotogaléria