Navigácia

Kontakt

 • Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/5004408, 5004410

SMERNICA ŽSK

S m e r n i c a  - Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, jej presné znenie nájdete tu

Opravný termín MS 2015

7.9.2015 - EČ matematika,

Gymnázium Hlinská, Žilina

Mimoriadny termín MS 2015

9.9 - 10.9.2015 - ÚFIČ

Pondelok 31. 8. 2015

NOVÉ BANKOVÉ SPOJENIE

Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

Bežný účet, ubytovanie

Bankový účet pôvodný
5700043100 / 5600
Nástupnícky účet
7000484414 / 8180
Nástupnický účet/IBAN
SK40 8180 0000 0070 0048 4414

 

Stravovací účet

Bankový účet pôvodný
5700041180 / 5600
Nástupnícky účet
7000484449 / 8180
Nástupnický účet/IBAN
SK65 8180 0000 0070 0048 4449 

 

PARÁDNE DNI

"Myšlienka Parádneho dňa vznikla v roku 2008 a od tohto roku sa nám darí zorganizovať túto akciu raz ročne. Parádny deň je koncepčne riešený a organizovaný na báze tzv. opačnej integrácie, t.j. viac ako 445 zdravých a zdravotne postihnutých detí súťaží v 15-tich disciplínach, v ktorých si vyskúšajú veľmi netradičné chápanie pohybu. Počas tohto dňa sa rozdiely stierajú, čo je krásne vidieť na krátkych videách z ostatných ročníkov:

- "Parádny deň 2011" s mottom"Šport bariéry nepozná" zorganizovaného 27.mája 2011 - videoklip z podujatia  https://vimeo.com/24424144

- "Parádny deň 2012" s mottom "Šport nás spája" - zorganizovaného 1.júna 2012 - videoklip z podujatia https://vimeo.com/44813899

- "Parádny deň 2013" s mottom "Športom k trvalému priateľstvu" - zorganizovaného 31.mája 2013 - videoklip z podujatia http://vimeo.com/68397798 - video z 2013 na facebooku https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F68397798&h=nAQFVSzNN&s=1 - foto priamo na našej stranke PARADNY DEN 2013    https://sportgymza.edupage.org/album/?#gallery/8

- "Parádny deň 2014" s mottom "Šport hýbe svetom" - zorganizovaného 31.mája 2014 - videoklip z podujatia https://www.youtube.com/watch?v=3yQNtERTxKk&feature=share

Dôležitý oznam

Údaje na tomto webovom sídle školy sú aktuálne do školského roku 2014/2015.

Pre aktuálne informácie navštívte nové webové sídlo Spojenej školy ssrosza.edupage.org

Ďakujeme za pochopenie

Voľné pracovné miesto

Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina príjme do pracovného pomeru:  Vedúcu školskej jedálne a pomocného kuchára/ku, bližšie informácie tu

Novinky

 • Školské majstrovstvá SR vo futsale žiakov stredných škôl 2014/2015

  V dňoch 26.03. – 27.03.2015 v Banskej Bystrici, v športovej hale Badín, sa žiaci našej školy zúčastnili  školských majstrovstiev Slovenska vo futsale žiakov stredných škôl, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠVVaŠ SR. Do finále postúpilo 8 družstiev z jednotlivých krajov SR.

  Našu školu reprezentovali títo žiaci: Tomáš Kováč, Lukáš Kováčik, Patrik Krčula, Patrik Kresáň, Dávid Lojdl, Jozef Možucha, Patrik Orávik, Peter Poláček a Martin Vrábel pod vedením Mgr. Tomáša Kiša.

 • 28. 1. 2015

  Povinné predmety pre školský rok 2015 / 2016 sú v modulel O škole

 • OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Športový klub Športového gymnázia, Rosinská cesta 4 v Žiline, bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane. Obraciame sa na Vás ako rodičov, zákonných zástupcov i priateľov školy o finančnú pomoc pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poskytnete 2% z Vaších daní, prosíme, aby ste tak urobili v prospech Naších detí, Ďakujeme !  Tlačivá na príspevok 2% si môžete stiahnuť tu   .

 • Dominik Rehák a Peter Cehlárik bronzoví!

  Na MS juniorov do 20 rokov v ľadovom hokeji v Kanade získali naši absolventi bronzovú medailu. 

  K úspechu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov v ich ďalšej kariére!

 • Samuel Šenkár tretí na FIS

  Samuel Šenkár, reprezentant SR v zjazdovom lyžovaní, žiak III.B triedy,
  sa v pretekoch FIS v Taliansku umiestnil na 4.mieste a v Rakúsku na veľmi krásnom 3.mieste.
  K úspechu mu všetci srdečne blahoželáme!

   

 • MATURITA 2014 - opravný termín

  Ústna forma internej časti / ÚFIČ / MS z ANJ - termín 4.2.2015 od 7.50 hod. podľa rozpisu :

   

  príprava odpoveď žiak 7.50 - 8.10 8.10 - 8.30 Hranica 8.10 - 8.30 8.30 - 8.50 Mintachová 8.30 - 8.50 8.50 - 9.10 Vallová 8.50 - 9.10 9.10 - 9.30 Žucha 9.10 - 9.30 9.30 - 9.50  

 • NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR NA SOŠD - SPOJENÁ ŠKOLA

  V školskom roku 2015/2016 otvárame v organizačnej zložke SOŠ drevárskej nový študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou) 8269 M - tvorba nábytku a interiéru. Absolvent študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného a individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Môže sa uchádzať o štúdium na vysoké školy.Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky.Kritériá pre prijatie budú zverejnené v januári 2015. Bližšie informácie získate v rámci „Dňa otvorených dverí“.

 • Rozvrh pre školský rok 2014/2015 je dostupný po kliknutí na nasledovný link: http://sportgymza.edupage.org/timetable/?

 • PONUKA KRÚŽKOV

  V školskom roku 2014/2015 si môžete vybrať z nasledovnej ponuky záujmových útvarov:

   

   

  1. Stolný tenis, nohejbal (zodp. Mgr. Rovňan)

  2. Chemický krúžok (zodp. Káčeriková)

  3. Stratégie a systémy v anglickom jazyku (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

  4. Akademické písanie (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

 • Medzinárodné školské majstrovstvá

  Dňa 20.03.2014 sme v spolupráci so SAŠŠ organizovali kvalifikačné preteky o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF vo futsale a naše družstvo futbalistov postúpilo na MŠSM ISF vo futsale Sinnai-Sardinia, Taliansko v termíne 26.4.-3.5.2014.

  GRATULUJEME !

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/5004408, 5004410

Fotogaléria