Navigácia

Kontakt

 • Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/5004408, 5004410

Nedeľa 21. 12. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Novinky

 • Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2015!
  Vyučovanie opäť začína 8. januára 2015 (štvrtok), párnym týždňom, turnusom B.

 • NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR NA SOŠD - SPOJENÁ ŠKOLA

  V školskom roku 2015/2016 otvárame v organizačnej zložke SOŠ drevárskej nový študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou) 8269 M - tvorba nábytku a interiéru. Absolvent študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného a individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Môže sa uchádzať o štúdium na vysoké školy.Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky.Kritériá pre prijatie budú zverejnené v januári 2015. Bližšie informácie získate v rámci „Dňa otvorených dverí“.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 25.11.2014 v čase od 10.00 - 15.00 Vás všetkých srdečne pozývame do priestorov našej školy na Deň otvorených dverí.

 • ZÁMER A PODMIENKY PRIAMEHO NÁJMU MAJETKU

  Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina (ďalej „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a  v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 • MATURITA 2014 - mimoriadný termín

  Ústna forma internej časti / ÚFIČ / MS termín 4.2.2015

 • Rodičovské združenie žiakov INDIVIDUÁLNEHO ŠTÚDIA

  Pozývame Vás na stretnutie vedenia školy a zákonných zástupcov žiakov, ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu alebo čiastočne upraveného študijného plánu. Stretnutie sa uskutoční 6.10.2014 /v pondelok/ o 16,00 v učebni č. 127.Účasť je nutná !

 • Rozvrh pre školský rok 2014/2015 je dostupný po kliknutí na nasledovný link: http://sportgymza.edupage.org/timetable/?

 • PONUKA KRÚŽKOV

  V školskom roku 2014/2015 si môžete vybrať z nasledovnej ponuky záujmových útvarov:

   

   

  1. Stolný tenis, nohejbal (zodp. Mgr. Rovňan)

  2. Chemický krúžok (zodp. Káčeriková)

  3. Stratégie a systémy v anglickom jazyku (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

  4. Akademické písanie (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

 • PARÁDNY DEŇ 2014

  Dňa 30.05.2014  sa konal 6. ročník PARÁDNEHO DŇA.

  "Myšlienka Parádneho dňa vznikla v roku 2008 a od tohto roku sa nám darí zorganizovať túto akciu raz ročne. Parádny deň je koncepčne riešený a organizovaný na báze tzv. opačnej integrácie, t.j. viac ako 445 zdravých a zdravotne postihnutých detí súťaží v 15-tich disciplínach, v ktorých si vyskúšajú veľmi netradičné chápanie pohybu. Počas tohto dňa sa rozdiely stierajú, čo je krásne vidieť na krátkych videách z ostatných ročníkov: " 
  - video z 2013 na facebooku :
  https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F68397798&h=nAQFVSzNN&s=1
  - foto priamo na nasej stranke PARADNY DEN 2013
  https://sportgymza.edupage.org/album/?#gallery/8
  - videoklip z podujatia "Parádny deň 2011" s mottom "Šport bariéry nepozná" zorganizovaného 27. mája 2011 https://vimeo.com/24424144
  - videoklip z podujatia "Parádny deň 2012" s mottom "Šport nás spája" zorganizovaného 1. júna 2012 https://vimeo.com/44813899
  - parádny deň 2013" s mottom "Športom k trvalému priateľstvu" zorganizovaného 31. mája 2013         http://vimeo.com/68397798

 • Oznámenie zmeny čísel bankových účtov

  Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

  Bankové účty pôvodné 

  Nástupnícky účet  

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/5004408, 5004410

Fotogaléria